Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Belastingplan 2024 – Aanpassing samenloopvrijstelling bij aandelentransacties

In het Belastingplan 2024 wordt voorgesteld om de samenloopvrijstelling OVB/BTW aan te scherpen bij de aankoop van nieuwe onroerende zaken via een aandelentransactie in een onroerendezaakrechtspersoon. Hierdoor is alleen geen btw én geen OVB verschuldigd bij nieuwe onroerende zaken die gedurende 2 jaar na de verkrijging van de aandelen voor 90% of meer voor belaste prestaties worden gebruikt (denk aan hotels en supermarkten). De koper van nieuwe onroerende zaken die voor minder dan 90% voor btw-belaste prestaties worden gebruikt (vrijgestelde verhuur van woningen of zorgvastgoed), betaalt bij de verkrijging van de aandelen 4% OVB.

Deze nieuwe regels voor de samenloopvrijstelling moeten vanaf 1 januari 2025 in werking treden. Er is overgangsrecht geformuleerd voor projecten waarbij er vóór Prinsjesdag 2023 een intentieovereenkomst is getekend én waarbij de levering van de aandelen vóór 1 januari 2030 plaatsvindt. Alleen voor deze projecten geldt de aanpassing dus niet en blijft de huidige regeling van toepassing.