Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Belastingdienst controleert afkoop lijfrente in aangifte 2023

De Belastingdienst heeft brieven verstuurd aan belastingplichtigen die hun lijfrente in 2023 hebben afgekocht. In de brief wordt uitgelegd op welke manier de afkoop verwerkt moet worden in de aangifte. Ook wordt verwezen naar de ‘rekenhulp revisierente’. De revisierente is maximaal 20% van de afkoopsom. Er is geen revisierente verschuldigd bij afkoop van kleine lijfrenten en ook niet als het nog gaat om de afkoop van een oud regime-kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Daarentegen zal er wel revisierente verschuldigd zijn als de wettelijke termijn voor aankoop van een lijfrente is overschreden zonder daadwerkelijke uitkering.

Tip

Wij ervaren dat mensen vaak niet reageren op brieven of mails van de lijfrenteverzekeraar of bank, bij expiratie van de polis of lijfrenterekening. En als er dan twee jaar verstreken zijn en het lijfrentebedrag nog steeds geparkeerd staat in afwachting van een bestemming, komt er een fiscaal heffingsmoment. Kom dus altijd in actie. Als de lijfrente is afgekocht binnen 10 jaar na het afsluiten ervan, kan de revisierente mogelijk lager uitvallen door gebruik te maken van de zogenoemde ‘tegenbewijsregeling’. Er staat een rekenhulp, Revisierente berekenen over de afkoop van uw lijfrente (belastingdienst.nl), op de site van de Belastingdienst waarmee je kunt uitrekenen of dat voordeliger is.