Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

AOW-uitkering in 2023 omhoog – maar pensioenopbouw omlaag

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 en daarmee ook de daaraan gekoppelde AOW-uitkering. Deze uitkering gaat per 1 januari met 10,15% omhoog. Deze stijging heeft ook gevolgen voor de pensioenopbouw van de werkenden. De AOW-franchise in pensioenregelingen is immers gekoppeld aan de AOW-uitkering en die franchise zal daarom ook stijgen. Door de stijging van de franchise bouwt een werknemer over hetzelfde salaris in 2023 minder pensioen op. Bij de meest gebruikte berekeningsmethodes leidt dit tot een stijging van de franchise met ruim € 1.500. Over dat laatste bedrag bouwt een werknemer dus geen pensioen op, tenzij hij of zij een salarisverhoging krijgt van € 1.500!