Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Ambtshalve vermindering box 3 over 2017 vragen voor niet-bezwaarmakers?

Deze vraag is begrijpelijk gezien de vele publicaties die er op dit moment hierover verschijnen. Met betrekking tot box 3 is het belangrijk om zo nodig, ter behoud van rechten, bezwaar en/of beroep aan te tekenen, dan wel een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen. Dat geldt niet alleen voor de jaren 2017-2020, maar ook voor de jaren erna. Of er daadwerkelijk actie moet worden ondernomen hangt af van het individuele fiscale belang en van de kosten en looptijd van een procesgang, omdat het verzoek naar verwachting in eerste instantie zal worden afgewezen. Ook speelt mee dat de kans op succes ongewis is. Weeg deze aspecten in goed overleg of er actie moet worden ondernemen.