Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Aanwijzen bij een werknemer met een 30%-regeling

Een kerstpakket is een vrij evident voorbeeld, maar minder voor de hand ligt het aanwijzen bij werknemers met een 30%-regeling. De hoofdregel is dat loon vatbaar is voor eindheffingsloon onder twee voorwaarden. Ten eerste mag het loon niet op individueel niveau worden verwerkt in de loonadministratie. Ten tweede moet uit de administratie blijken dat als zodanig is aangewezen. Voor de 30%-regeling geldt hierop een uitzondering. De Belastingdienst gaat ervan uit dat er is aangewezen als aan de voorwaarden en grensbedragen voor een gerichte vrijstelling is voldaan (Stcrt. 2022, 18970).

Voor werknemers met een 30%-regeling wordt het loon arbeidsrechtelijk verlaagd. De afspraken hiervoor worden vastgelegd in een addendum op de arbeidsovereenkomst. Aangeraden wordt ook om in het addendum vast te leggen dat de 30%-vergoeding wordt aangewezen als eindheffingsloon.

Let op: neem de processen onder de loep. Op welk moment wordt bij jou of bij je klanten beoordeeld of loonbestanddelen belast of onbelast zijn? Als dit achteraf, in het nieuwe jaar, wordt gedaan, dan is dit te laat. Je mag dan als werkgever in feite niet meer aanwijzen. De werknemer is dan degene die de loonheffing zal betalen.

Tip
Heb jij of hebben jouw klanten werknemers in dienst die recht hebben op een 30%-regeling? Controleer in dat geval of het addendum weergeeft:

  1. a) dat het loon arbeidsrechtelijk wordt verlaagd; en
  2. b) of de verlaging aangewezen wordt als eindheffingsloon.

Daarnaast wordt geadviseerd om de addenda per 1 januari 2024 aan te passen volgens de nieuwe regels over de 30%-regeling. Gelet op de wijzigingen per 1 januari 2024 in de 30%-regeling is het addendum in de Modellenbank aangepast.