Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Aankondiging verruiming mkb-pakket

Het kabinet heeft in overleg met de werkgeversorganisaties enkele aanvullende maatregelen aangekondigd om het mkb te ondersteunen. Zo kunnen mkb-ondernemers in 2023 willekeurig afschrijven over bepaalde aangewezen bedrijfsmiddelen die niet eerder in gebruik zijn genomen, voor zover ter zake van de aankoop verplichtingen zijn aangegaan of ter zake van de voortbrenging voortbrengingskosten zijn gemaakt in 2023. Dit geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting. Zij mogen in dat geval tot maximaal 50% van de investering willekeurig en het restant regulier afschrijven. Maar er is meer….

Andere maatregelen betreffen de tijdelijke verruiming van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) voor 2022 (met terugwerkende kracht) en 2023. Daartegen is wel een amendement ingediend door de oppositie. Als dit is aangenomen, gaat deze verruiming niet door. De voorgenomen  verkleining van de verlaging van de Aof-premie gaat dan ook niet door. Gisteren stemde de Tweede Kamer over het Belastingpakket 2023, maar op het moment van schrijven van deze bijdrage had die stemming nog niet plaatsgehad. Een andere maatregel uit het mkb-pakket betreft de indexatie van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO).

Vijfde nota van wijziging
In de brief aan de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Van Rij ook in op de vijfde nota van wijziging bij het Belastingplan 2023. Daarin wordt geregeld dat:

  • boeten, dwangsommen en geldsommen die worden opgelegd aan of verhaald op een werknemer en voor zijn/haar rekening komen, geen negatief loon vormen;
  • de verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van respectievelijk 15% in 2025 en 6,96% in 2026 wordt geschrapt;
  • de kansspelbelasting wordt verhoogd van 29% naar 29,3%;
  • de accijns op rooktabak vanaf 1 april 2023 omhoog gaat met € 3 per 1.000 gram tabak.

Amendement nr. 39
Er is een amendement ingediend bij het Belastingplan 2023, waarbij het tijdelijk verlaagde tarief van de energiebelasting voor laadpalen met twee jaar wordt verlengd tot 2025. De budgettaire derving wordt voor 50% gedekt door een verdere verhoging van de kansspelbelasting naar 29,5%. De overige 50% wordt gedekt door een aanvullende verhoging van de accijns op rooktabak van € 2,40 per kilogram. De verhoging van de accijns op rookwaar komt dan op € 5,40 per kilogram.