Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Aangescherpte regels STAP-budget bekendgemaakt

De aangescherpte regels voor het STAP-budget van € 1.000 zijn bekendgemaakt. De regels zijn nodig om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. De meeste regels gaan in op 28 februari als het loket voor de eerste ronde van het STAP-budget opengaat. De meeste aanscherpingen hebben betrekking op de eisen aan opleidingen en opleiders. Daarnaast worden na iedere aanvraagronde de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt. Vanaf 1 mei 2023 wordt de scholingsdefinitie aangescherpt.

De volgende aanscherpingen treden op 28 februari a.s. in werking:

  • een begrenzing van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider per kalenderjaar;
  • bij misbruik kan de minister van SZW opleidingen én opleiders uitsluiten;
  • opleiders moeten verklaren dat zij aan de voorwaarden van het STAP-budget voldoen. Zij worden over de voorwaarden vooraf actief geïnformeerd.
  • de definitie van ‘lesmateriaal’ wordt vervangen door ‘literatuur of middelen’. Hierdoor kunnen alleen literatuur en veiligheidsmateriaal worden gesubsidieerd.

Vanaf 1 mei 2023 komt alleen scholing met een vooraf vastgesteld programma in aanmerking voor het STAP-budget. Aan deze scholing moet een docent zijn verbonden en de opgedane kennis (of vaardigheden) moet worden getoetst. Lezingen vallen bijvoorbeeld niet onder de definitie van scholing.